HiT

The edge of Darkness

اگه تنهاییمو به شب میگفتم همه شهرو برام بیدار میکرد اگه با کوه درد دل میکردم صدامو لا اقل تکرار میکرد
/ 0 نظر / 35 بازدید
وقتی خوابتو میبینم آرزو میکنم که هیچ وقت بیدار نشم...   میشه برگردی؟ خسته شدم از بس تو خواب دیدمت و تو بیداری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
چرا نمیتونم چیزی بنویسم اینجا؟ شاید چون کسی اینجا رو نمیخونه!
/ 2 نظر / 16 بازدید
نه ناراحت بودم نه خوشحال فقط حوصلم سررفته بود پاشدم برم یه دور بزنم نفهمیدم چه جوری اما به خودم اومدم دیدم پارک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید
تیر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آبان 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
7 پست
شهریور 87
10 پست
مرداد 87
16 پست
تیر 87
15 پست
خرداد 87
6 پست
اسفند 86
14 پست
بهمن 86
12 پست
دی 86
26 پست
آذر 86
34 پست
آبان 86
23 پست
مهر 86
26 پست
شهریور 86
45 پست
مرداد 86
11 پست
تیر 86
7 پست
خرداد 86
11 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
8 پست
اسفند 84
11 پست
بهمن 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
2 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
4 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
23 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
23 پست
خرداد 83
25 پست
اسفند 82
6 پست
بهمن 82
8 پست
دی 82
9 پست
آذر 82
14 پست
آبان 82
9 پست
هوای_تو
1 پست
تایلند
1 پست
پاتایا
1 پست