HiT

هرچی این چند روزه گریه و اشک و زاری بود

امروز خنده !

طفلک آخر کمبود محبت شده 08.gif

من قربون تو برم که اینقدر کثافتی 11.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
behnaz

HaMishe BekhanDi