آرزوهام موندن اینجا

برای من که هنوز نرفته ام

آرام ترین جای دنیا یک میز و ٢ صندلی ته یک فست فود! نزدیک خانه قدیمی و کودکی ام است...

که وقتی ........

اصلاً یادش باشد یا نه

من خوب به خاطر دارم آن رز زردی را که آرام به نوک بینی اش میکشیدم که به جای گریه برایم بخندد.

آشتی کند و دگر نگوید خسته ام...

آهان. بینی اش هم نوکش سر بالا بود ....

/ 0 نظر / 3 بازدید