این لبخند پژمرده من رو کشت...

لا اقل گریه کن. یه کار نو.

/ 1 نظر / 16 بازدید
نانی آزاد

فقط برای اینکه بگویم آمدم ، خواندم ، رفتم آسمان به حال من می گرید ولی ایکاش خود به حال خود می گریستم تا بغض آتشین گلویم خاموش گردد ولی انگار نه! همچنان با سکوت خود آتشی به پا کرده ای چرا نجوایی نمی آید آه! سکوتت را بشکن[گل]