HiT

از این بازیا میترسما.

برای من هنوز انگور یاقوتی حکم آرزوهای پسرونمو داره

/ 1 نظر / 11 بازدید
نازی

انگور ياقوتی يعنی چی کسری ؟