HiT

اگه عشق من تو نیستی چرا می لرزه تنم
چرا ازنبودنت خیلی ساده می شکنم
اگه عشق من تو نیستی چرا میمیرم برات
من چرا زنده می شم ...واسه دیدن چشا ت
چرا خورشید می تابه چرا می چرخه زمین
ای عشق من بگو چرا تو فقط بگو همین
چرا خورشید می تابه چرا می چرخه زمین
ای عشق من بگو چرا تو فقط بگو همین
اگه عشق من تو نیستی
اگه عشق من تو نیستی

/ 2 نظر / 3 بازدید
rohmamiya

من رو هم در غم خودت شریک بدون!!!!