HiT

میان همه آدمکهای خاموش

              چو دریا تو را پر تب و تاب دیدم

در این سرزمین مرده دریا و جنگل

              گمانم نگاه تو را خواب دیدم

× از خستگی خوابم برد٬نمیدونم چقدر خوابیدم.شاید ۴۰ دقیقه.

اما یه خوابی دیدم که...

این شعر اومد تو ذهنم.

چه روزگار عجیبی فلانی.

به من مرخصی هم نیومده.

/ 3 نظر / 12 بازدید
نازيلا

نازيلا

وااای خدای من برگشتی