نوشتن از تو سخت ترین کار دنیاست

 

نوشتن از حال این روزای خودم از نوشتن از تو هم سخت تره!

/ 0 نظر / 4 بازدید