چرا هیچکی نمیدونه چه بغضی توی شبهامه

چه زخمایی ازت دنیا رفیق قلب تنهامه

/ 0 نظر / 12 بازدید