یادم رفته بود پسورد اینجا چیه

حالا همش خودمو سرزنش میکنم چرا اینقدر فراموش کارم!

من با ١۵سالگیم هیچ فرقی نکردم

/ 3 نظر / 2 بازدید
نازی-لا

آره .. یادمه .. تو با 15 سالگیت هیچ فرقی نکردی... همونی که بودی . فقط بیشتر منو حرص میدی ...

نازی-لا

[ماچ][ماچ]

سروش

[گل]