HiT

و آن روزها من سخت دلگیر  بودم. خوب یاد دارم کسی پشت چراغ قرمز شاید جایی حوالی پارک وی لبخند میزد و چیزی میگفت.

چیزی شبیه‌‌ "‌آقا خدا دلتو شاد کنه،صورتتو پاک کن"

و من دلم هرگز آن روزها رو نمیخواهد.

آن نیمه شعبان تلخ.

/ 0 نظر / 11 بازدید