نمیتونم به هیچکس بگم. ن می تو نم

میریزم تو خودم

حامله شدم

/ 0 نظر / 12 بازدید