دلم با هر تپش با هر شکستن داره میفهمه که هر اندازه خوبه عشق همون اندازه بی رحمه

 

امروز شد اول مهر! یاد اون روزی که اولین بار دیدمت بخیر...

 

آه نیو. تو چقدر عوض شدی. منم خیلی عوض شدم.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید