میگم پایه باش

بیا به جای گرفتن حال قبادی

من حال تورو توهم حال منو

بگیریم

شاید یه جوری شد با هم بیشتر درگیر شدیم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید