من نمیدونم امروز چندمه اصلاً نمیدونم سال کبیسست یا نیست.

فقط میدونم چند ساعت دیگه عیده.

من آخر سالم داره خوب تموم میشه. امیدوارم سال آینده خوب باشه.

برای شما هم همینطور.

این شمایی که میگم منظورم هموناییه که دیگه اینجا نمیاین...

/ 0 نظر / 14 بازدید