حقوق بین الملل یا حقوق خصوصی

شایدم جزا یا حتی مالکیت فکری!

مسئله هیچ کدوم از اینا نیست. مسئله عمریه که داره به ... میره!

/ 1 نظر / 6 بازدید