آی به گوشش برسونین !

کسی جز من نمیتونه کوله بار غصه هاشو روی دوشش بکشونه

/ 0 نظر / 15 بازدید