بزرگترین محبت رو کسی در حقم کرد که رک بهم گفت کشش نده

وقتی برای لحظه لحظه ام نقشه های بزرگ داشتم.

 

این روزها به شکل عجیب و غریبی یاد مهر و ابان 85 افتادم. پسر بچه قمی

اون 206 که پشتش نوشته بود A

راستی خیلی ها دچار تغییر شدنا.ولی من هنوز همونم.

/ 0 نظر / 11 بازدید