HiT

آتشی در سینه دارم جاودانی

عمر من مرگیست نامش زندگانی...

حیف که چند روزیه ناراحت نیستم وگر نه این آهنگ قشنگه رو میذاشتم اینجا

/ 2 نظر / 11 بازدید
نازی

خيلی قشنگه ... از اون روزی که فرستاديش تا الان همش دارم گوش ميدم بهش .. محشره..

behnaz

من نشنیدم ! چه خوب که ناراحت نیستی شاد باشن همه ، ما هم ایضاً ً