HiT

امسال نذر دارم...با این که باید پارسال ادا میکردم

ولی نشد...

میدونی!

اصلاْ اون چیزی هم که میخواستم نشد...ولی نمیدونم چرا حس میکنم عدم رخداد اون قضیه بیشتر به صلاحم بود تا حدوثش...

حالا برم یکم فکر کنم.

/ 0 نظر / 12 بازدید