آخ عزیزم...

میگه تو اعتبارتو خراب نکن

میخندم

اعتباری که به خاطر موندن و سوختن و ساختن به دست آوردم

با وجودم درد کشیدم.

ولی حالا اعتبار دارم دیگه

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید