HiT

شاید نباید بهشون نزدیک شم...

ولی خوبی این روزا اینه که اعصابم راحته

/ 1 نظر / 11 بازدید
behnaz

خوش به حالت که اعصابت راحته نباید اینقدر نزدیک میشدی قده نفس ... حالا دیگه دیر شده ، دیگه دیــــــــــر شده